tel. 58 562 54 89 Henryka Sienkiewicza 19, Starogard Gdański Facebook

O przedszkolu

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1 w Starogardzie Gdańskim swoją działalność rozpoczęło 1 września 2021r. Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Henryka Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim. Przedszkole zostało założone na mocy uchwały Nr XXXII/399/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 lutego 2021r. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, a nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Do Naszego przedszkola uczęszczać mogą dzieci w wieku 3 – 6 lat. W jednostce funkcjonuje 7 grup przedszkolnych, które są oddziałami całodziennymi. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 16.00 przez 11 miesięcy w roku (z miesięczną przerwą wakacyjną). W przedszkolu funkcjonuje monitoring.

Budynek przedszkola jest piętrowy, posiada 7 przestrzennych, nasłonecznionych, estetycznie urządzonych sal zabaw i zajęć dla dzieci, wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki, sprzęt multimedialny, meble dostosowane do wieku dzieci oraz kąciki zainteresowań. W przedszkolu znajdują się także toalety przy każdej sali zajęć, szatnie dla dzieci, stołówka, gabinety terapeutyczne, sala do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenia kancelaryjno-administracyjne. Każdy przedszkolak spożywa u nas smaczne, urozmaicone i wysokiej jakości posiłki przygotowane przez firmę Cateringową.

Przedszkole dysponuje również dużym ogrodem, dzięki temu zapewnia dzieciom codzienny kontakt z naturą oraz umożliwia bezpieczny pobyt dzieci na placu zabaw, który jest wyposażony w urządzenia ogrodowe rozwijające sprawność i zwinność naszych wychowanków. Do dyspozycji dzieci są również boiska i tereny zielone.  Atrakcyjne położenie placówki stwarza doskonałe warunki do częstych spacerów i prowadzenia obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem następujących po sobie pór roku. W naszym przedszkolu rozbudzamy wrażliwość ekologiczną. 

Przedszkole zatrudnia nauczycieli mających pełne kwalifikacje pedagogiczne, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje zawodowe poprzez zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego oraz uczestnicząc w doskonaleniu zawodowym, a także pomoce nauczyciela w grupach dzieci 3-letnich oraz woźne. Kadra pedagogiczna i pomocnicza zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także opiekuńczej. W placówce zatrudnieni są także specjaliści: logopeda, nauczyciel języka angielskiego, katecheta, pedagog, psycholog, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Nasza oferta

Oferta naszej placówki dostosowana jest do potrzeb i możliwości wychowanków. Celem naszych działań to przede wszystkim dążenie do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz zapewnienia im radosnego i bezpiecznego dzieciństwa. Gwarantujemy dziecku rozwijanie zainteresowań i osiąganie sukcesów dostosowanych do jego możliwości psychofizycznych. Dzieciom tworzy się warunki bezpiecznej adaptacji, nauki i zabawy w rodzinnej, przyjaznej atmosferze.

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi zawartymi w podstawie programowej w przedszkolu realizujemy szereg programów, projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych. Są to programy autorskie nauczycielek przedszkola: „Przyjaciel przyrody”, „Będę przedszkolakiem”, „ Kolorowy zawrót głowy” „Tańczące nutki”, „Kociewie-moja Mała Ojczyzna”, „Wczesna nauka czytania w przedszkolu oparta na metodach dr Ireny Majchrzak i Glena Domana”, „Bezpieczny przedszkolak”. Przedszkole włącza się także w akcje charytatywne, takie jak: „Góra grosza”, pomoc dla ludzi potrzebujących, pomoc dla schroniska dla zwierząt, zbiórka nakrętek, baterii.

W przedszkolu wyrównujemy szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka, w szczególności poprzez: organizację zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych oraz socjoterapeutycznych, a także poprzez W przedszkolu wyrównujemy szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka, w szczególności poprzez: organizację zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, logopedycznych, oraz korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także poprzez pracę indywidualną z dzieckiem. Ponadto organizujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych.

W celu uwrażliwienia dzieci na sztukę w placówce systematycznie odbywają się przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: z placówkami oświatowymi, z instytucjami kulturalnymi, z organizacjami i instytucjami wspierającymi edukację.

Tworzymy warunki do integrowania oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole – środowisko.Plan Pracy Przedszkola zawiera organizację różnorodnych uroczystości o charakterze rodzinnym, takich, jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Postaci z Bajek, Andrzejki, Mikołajki, Przedszkolna Wigilia, Kiermasz Świąteczny, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kosmosu, Dzień Przyjaciela, Festyn Rodzinny integrujący społeczność przedszkolną i wiele innych.

2022 ⓒ Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1. Wszystkie prawa zastrzeżone.